Advokatfirmaet Kold Christensen

Advokatfirmaet Kold Christensen

Kompetencer

Jeg bistår både privat- og erhvervsklienter samt andre advokater i sager med fransk-dansk relation, herunder særligt:

Fast ejendom i Frankrig

  • Køb og salg af fast ejendom i Frankrig
  • Overdragelse af fast ejendom i Frankrig i forbindelse med skilsmisse
  • Omdannelse af almindeligt sameje til selskabsform
  • Stiftelse af franske SCI-selskaber ved kontant- eller apportindskud
  • Overdragelse af SCI-andele
  • Tinglysning af pant i fransk ejendom
  • Udlæg i fast ejendom i Frankrig
Fransk-dansk arveret
  • Skifte af franske dødsboer
  • Skifte af danske dødsboer med franske aktiver
  • Oprettelse af testamenter og ægtepagter
Du kan læse mere om de forskellige emner under fanen Artikler.